เกี่ยวกับตัวแทนจำหน่าย : Rinzes Beloved Forever


เกี่ยวกับตัวแทนจำหน่าย

หมวดหมู่: ข้อมูลทั่วไป วันที่เผยแพร่: 27 ธันวาคม 2016 .
เกี่ยวกับ การเป็นตัวแทนจำหน่าย (แบบส่วนลดเงินสด)

เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่าย (แบบส่วนลดเงินสด)

ลูกค้าสามารถติดต่อกับเราได้โดยตรง ทางโทรศัพท์ หรือ LINE หรือ Facebook เพื่อขอเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยลูกค้าจะได้รับส่วนลดตามยอดสั่งซื้อที่สั่งเข้ามา ดังรูปด้านล่างนี้


(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปขยาย)


โดยกรณีของส่วนลดเงินสด จะมีอยู่ 2รูปแบบ คือ

1. ลดตามยอดเงินรวม แบบนี้ ลูกค้าจะสามารถเลือกสินค้าคละรายการหลายหลายการได้ โดยให้ยอดรวม ก่อนหักลดได้ตามยอดที่ระบุ
   ระดับที่ 1 ยอดสั่งซื้อรวมเกิน 4,000บาท ลด 15% ก็จะเหลือ 3,400บาท
   ระดับที่ 2 ยอดสั่งซื้อรวมเกิน 9,000บาท ลด 30% ก็จะเหลือ 6,300บาท
   ระดับที่ 3 ยอดสั่งซื้อรวมเกิน 18,000บาท ลด 45% ก็จะเหลือ 9,900บาท

2. ลดตามจำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ แบบนี้ลูกค้าจะต้องซื้อสินค้าชนิดเดียวกันตามจำนวนดังกล่าว
   ระดับที่ 1 จำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ 10-29 ชิ้น ลด 20%
   ระดับที่ 2 จำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ 30-49 ชิ้น ลด 35%
   ระดับที่ 3 จำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ 50 ชิ้น ขึ้นไป ลด 50%

โดยการเป็นตัวแทน แบบรับส่วนลดเงินสด จะไม่สามารถสะสมยอดพอยต์ได้ คือจะหักลบเป็นส่วนลดในการซื้อครั้งนั้นๆไปเลย
เกี่ยวกับ การเป็นตัวแทนจำหน่าย (แบบสะสมพอยต์)

เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่าย (แบบสะสมพอยต์)

สำหรับท่านลูกค้าที่ต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย จะต้องลงทะเบียน (Register) กับทางเว็บ และในขั้นตอนลงทะเบียนให้เลือกถูกที่หัวข้อ "ขอสมัครเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายด้วย" ตามรูปด้านล่าง


(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปขยาย)


โดยเมื่อท่านได้สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้ว ท่านจะสามารถสะสมได้ทั้ง รินเซ่พอยต์ (Rinzes Point : RP) และ ทีมเครดิต (Team Credit : TC) ซึ่งสามารถจะนำมาเป็นส่วนลดเงินสด ในการสั่งซื้อครั้งถัดไปได้ทั้งคู่

เบื้องต้นขอให้ท่านเข้าสู่ระบบ (Log in)เข้าสู่ระบบLog In ที่เมนูด้านบน และระบบจะแสดงผลเป็นข้อมูลของท่าน คือ
ชื่อลูกค้า (Name), ประเภทลูกค้า (Customer Group), รินเซ่พอยต์ (Rinzes Point) คงเหลือ, Team Credit, อีเมล์ และเบอร์โทร

อนึ่ง ประเภทลูกค้า (Customer Group) จะเป็นการจัดระดับของลูกค้า ซึ่งลูกค้าในแต่ละระดับจะได้รับ Rinzes Point ในการสั่งซื้อสินค้าไม่เท่ากัน


(คลิกที่นี่เพื่อดูรูปขยาย)เกี่ยวกับระดับชั้นของตัวแทน

หากท่านสมัครเป็นตัวแทนในครั้งแรก ท่านจะได้เป็นตัวแทนระดับบลอนซ์ (R2: Bronze Agent) โดยที่ในปัจจุบันนี้เรามีระดับของลูกค้าดังนี้

1. ลูกค้าทั่วไป (R1) : คือลูกค้าปลีกที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ Rinzes.com โดยลูกค้าประเภทนี้ จะสามารถสะสม Rinzes Point ได้ แต่ไม่สามารถสะสม Team Credit ได้ และในการสะสม Rinzes Point ก็จะได้จากอัตราการซื้อคือ ซื้อสินค้า 100บาท ได้รับ 100 RP และสามารถนำ Rinzes Point นี้ไปแลกส่วนลดเงินสดได้ที่ 100 RP = ส่วนลด 1บาท


2. ลูกค้าตัวแทนระดับบลอนซ์ (Bronze Agent: R2) : จะเป็นลูกค้าตัวแทนจำหน่ายระดับต้น ที่สามารถสะสม Rinzes Point และ Team Credit ได้พร้อมๆกัน โดยที่ Rinzes Point จะได้มาจากการที่สั่งซื้อสินค้าเอง ส่วน Team Credit ได้มาจากการที่สร้างลูกทีม และลูกทีมซื้อสินค้า

อนึ่ง ตัวแทนระดับ Bronze Agent (R2) จะได้รับ Rinzes Point ในการสั่งซื้อมากกว่าลูกค้าทั่วไป (R1) แต่จะได้น้อยกว่าตัวแทนระดับเงิน Silver Agent (R3)


2. ลูกค้าตัวแทนระดับเงิน (Silver Agent: R3) : จะเป็นลูกค้าตัวแทนจำหน่ายระดับต้น ที่สามารถสะสม Rinzes Point และ Team Credit ได้พร้อมๆกัน โดยที่ Rinzes Point จะได้มาจากการที่สั่งซื้อสินค้าเอง ส่วน Team Credit ได้มาจากการที่สร้างลูกทีม และลูกทีมซื้อสินค้า

อนึ่ง ตัวแทนระดับ Silver Agent (R3) จะได้รับ Rinzes Point ในการสั่งซื้อมากกว่าลูกค้า Bronze Agent (R2) แต่จะได้น้อยกว่าตัวแทนระดับเงิน Gold Agent (R4)


3 ลูกค้าตัวแทนระดับทอง (Gold Agent: R3) : จะเป็นลูกค้าตัวแทนจำหน่ายระดับต้น ที่สามารถสะสม Rinzes Point และ Team Credit ได้พร้อมๆกัน โดยที่ Rinzes Point จะได้มาจากการที่สั่งซื้อสินค้าเอง ส่วน Team Credit ได้มาจากการที่สร้างลูกทีม และลูกทีมซื้อสินค้า

อนึ่ง ตัวแทนระดับ Gold Agent (R4) จะได้รับ Rinzes Point ในการสั่งซื้อมากกว่าลูกค้า Silver Agent (R3)

ในส่วนของการสะสม Team Credit กรุณา คลิกที่นี่


Link:


  • 7-Eleven
  • Visa
  • Master Card
  • Paypal